ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
Benefits
  • - ชุดฟอร์มคนขับรถ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
Wales & Co universe Co, LTD.
216/43, 49 อาคาร แอล พี เอ็น ชั้น 12 ถ.นางลิ้นจี่
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
  • รถโดยสารประจำทาง
  • รถเมล์ สาย 89, 205, 180, 102
  • รถสองแถวสีแดง 1256, 1240