บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี2537 กว่า 20ปี ที่เราเป็นผู้นำสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน สร้างองค์กรให้มั่นคง เป็นบริษัทมาตรฐานสากลระดับประเทศสู่ภูมิภาคอาเซียน
Benefits
 • 1. สวัสดิการกองทุนประกันสังคม
 • 2. สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน
 • 3. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
 • 4. สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์
 • 5. สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
 • 6. สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • 7. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคาร สงเคราะห์)
 • 8. สวัสดิการเบี้ยขยัน
 • 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท ,สมรส,คลอดบุตร และ กรณีเสียชีวิต
 • 10. สวัสดิการเงินโบนัสประจำปี
 • 11. สวัสดิการปรับค่าจ้างประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด
บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด 9/11 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
Latyao Chatuchak Bangkok 10900