บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี2537 กว่า 20ปี ที่เราเป็นผู้นำสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน สร้างองค์กรให้มั่นคง เป็นบริษัทมาตรฐานสากลระดับประเทศสู่ภูมิภาคอาเซียน
Benefits
1. สวัสดิการกองทุนประกันสังคม 2. สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน 3. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 4. สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ 5. สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ 6. สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม 7. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคาร สงเคราะห์) 8. สวัสดิการเบี้ยขยัน 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท ,สมรส,คลอดบุตร และ กรณีเสียชีวิต 10. สวัสดิการเงินโบนัสประจำปี 11. สวัสดิการปรับค่าจ้างประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด
บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด 9/11 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
Latyao Chatuchak Bangkok 10900