บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาประกันชีวิต (เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน)
1.อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
3.มีทัศนคติในเชิงบวก รักงานขาย-บริการ และชอบพบปะผู้คน
4.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
5.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6.มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด และมีอิสรภาพทางด้านการเงิน
7.มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง และ รายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด
Benefits
  • ตามตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18,20,22,24 ถนนโชติวิทยะกุล 3
Hat Yai Hat Yai Songkhla 90110