บริษัท โนะนามิ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทจำหน่ายและนำเข้าสารเคมีจากประเทศญี่ปุ่น
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน 2,000 บาท
  • - มีโอที
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โนะนามิ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
335/11 ถนนศรินครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250