ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Roll-on/Roll-off:Ro/Ro)และสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการอยู่ในท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปัจจุบันบริษัทเป็นท่าเทียบเรือที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย
Benefits
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • ค่ารักษาพยาบาลบิดา/มารดา/บุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินช่วยเหลือแต่งงาน/อุปสมบท/ฌาปนกิจศพ/คลอดบุตร
  • โบนัสตามผลงาน
  • ค่าเดินทาง
  • เบี้ยขยัน
  • อื่นๆ
Contacts
NAMYONG TERMINAL PUBLIC Co., Ltd.
51 หมู่ที่3 ท่าเรือแหลมฉบัง (A5)
Thung Su Khla Si Racha Chon Buri 20230
Directions
  • รถยนต์ส่วนตัว