JobThai
Decorvilla
บริษัทตกแต่งภายในด้านผ้าม่าน และวอลเปเปอร์ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า 5 ปี ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ คอนโดและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าประทับใจและจดจำ รวมถึงการวางแผนเติบโตธุรกิจในอนาคต เพื่อเป็นบริษัทตกแต่งภายในที่ดีที่สุด
Benefits
- เบี้ยขยัน - ค่าเดินทาง - อื่นๆ
zero position en