JobThai
บริษัทฯ ภาคภูมิโลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทรถขนส่งสินค้า เปิดกิจการมาแล้วมากกว่า 10 ปี ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ,มีลูกค้าที่ให้บริการอยู่ในระดับชั้นนำของแต่ละธุระกิจ เป็นกิจการขนส่งโดยรถบรรทุก ทุกประเภท มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานร่วมงานดังนี้
Benefits
-เงินพิเศษประจำปี -เบี้ยขยัน -ค่าเดินทาง -ค่าอาหารกลางวัน -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -ค่าวิชาชีพ -วันหยุดพักร้อนประจำปี -ประกันสังคม -ชุดฟร์อมพนักงาน -เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานศพ เงินรับขวัญกรณีคลอดบุตร -หอพักพนักงาน (ราคาสวัสดิการ)
Contacts
บริษัท ภาคภูมิ โลจิสติกส์ จำกัด
119/179 ซอย 15 ถนนสายไหม
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220
Directions
รถส่วนตัว หรือ ประจำทาง