บริษัท เอ็มทีอี จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ, ก่อสร้าง และร้านค้าปลีก ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุหมู่พนักงาน โบนัส เงินปรับประจำปี จัดเลี้ยงปีใหม่ ท่องเที่ยวประจำปี เสื้อฟอร์ม ฯลฯ ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มทีอี จำกัด
104/2 ถนนสุขาภิบาล 2
Prawet Prawet Bangkok 10250
เว็บไซต์: www.mte.co.th , www.valvemte.com
ใช้งานแผนที่