JobThai
บริษัท สามเก้า แอสเซ็ทส์ แอดมินิสเตรชั่น จำกัด
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรและโครงการ
Benefits
1.ประกันสังคม 2.โบนัส 3.หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
zero position en
Contacts
บริษัท สามเก้า แอสเซ็ทส์ แอดมินิสเตรชั่น จำกัด
2133/3 ห้อง 404 ชั้น 4 ถนนอ่อนนุช
Nong Bon Prawet Bangkok 10250