บริษัท ไข่ทอง จำกัด
ดำเนินกิจการ ส่งออก -นำเข้า และ ธรุกิจบริการ ดำเนินงานมาแล้วกว่า 20 ปี
Benefits
-เงินเดือน -ประกันสังคม -โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท) -วันหยุดประจำปี -วันพักผ่อนประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไข่ทอง จำกัด
407 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2
Prawet Prawet Bangkok 10250