เราคือผู้ให้บริการด้าน Direct Marketing ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านนี้กว่า 5 ปี เราช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (โดยเฉพาะร้านอาหาร) กว่า 30,000 รายทั่วประเทศ ผ่านเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ที่ปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่าง Telesales หรือ Call Center โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าก่อนเสมอ
โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านวิธี Telesales หรือ Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังมีแผนการขยายงาน เพื่อให้บริการของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น รองรับกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดรับสมัคร พนักงานในหลาย ๆ ตำแหน่งที่มีความชื่นชอบและทักษะในการให้บริการแก่ผู้คน มาเข้าร่วมทีมงาน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้คนตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ค่าคอมมิชชันจากการขาย
 • - รายได้พิเศษเมื่อสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย (MBO)
 • - โบนัสเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • - การปรับเงินเดือนประจำปี
 • - วันลาและวันหยุด ตามกฏกระทรวงแรงงาน
 • - เงินค่าทำงานล่วงเวลา
 • - รายได้ทบกรณีที่ใช้วันลาพักร้อนไม่ครบ
 • - กิจกรรมฝึกอบรมตามความเหมาะสม
 • - กิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงาน
 • - อื่นๆ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
226 อาคารวิเศษศิริ ชั้น 3 ห้อง 303 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
เว็บไซต์: www.twelvebegin.com
วิธีการเดินทาง
 • - เดินทางโดยรถไฟฟ้า ลงสถานี สนามเป้า ประตู 4 เดินย้อนหลังกลับมามุ่งไปทางอนุสาวรีย์ชัยฯ ประมาณ 30 เมตร สังเกตุ อาคารอยู่ทางซ้ายมือตึกอยู่ระหว่างร้านอาหารญี่ปุ่นและโชว์รูม Toyota
 • **สามารถติดต่อ เวลา 9.00 - 18.00 น.**
ใช้งานแผนที่