บริษัทเราให้การบริการด้านการประกันวินาศภัย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและแนะนำประกันวินาศภัยในทุกรูปแบบ ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และงานโครงการของทางราชการ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยในรูปแบบการประกันกลุ่มและเดี่ยว เราดำเนินการในลักษณะที่เน้นความเป็นมืออาชีพ ไม่เน้นการโทรหาลูกค้าจำนวนมาก(Telesales)
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้ยืมพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ อาทิ บวช แต่งงงาน งานศพ ฯลฯ งานเลี้ยงประจำเดือน-ประจำปี
5 ตำแหน่ง
1.
Oct 21, 2019
เลขานุการผู้บริหาร / ผู้ช่วยเลขานุการ
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
2.
Oct 21, 2019
Insurance Risk Surveyor (วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัย)
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
Negotiable
3.
Oct 21, 2019
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
4.
Oct 21, 2019
Office Manager
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
5.
Oct 21, 2019
เจ้าหน้าที่การตลาด (Account Executive)
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 17/B ถนนพหลโยธิน
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
โทรศัพท์: 02-180-6789
แฟกซ์: 02-180-6798
ใช้งานแผนที่