JobThai
บริษัท ก้าวนำกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาลและสาธารณูปโภค ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
1.ค่าห้องพัก 2.ค่าโทรศัพท์ 3.ชุดพนักงาน 4.ประกันสังคม 5.โบนัสตามผลประกอบการ
zero position en
Contacts
บริษัท ก้าวนำกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
66/106 หมู่บ้านราชตฤณมัย ถนนพหลโยธิน
Anusawari Bang Khen Bangkok 10220