JobThai
บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 เป็นผู้ดำเนินด้านการผลิตสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค โดยร่วมมือกับ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ที่เป็นผู้ดำเนินด้านการจัดจำหน่ายสินค้า แรกเริ่ม บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าประเภทโคโลญ โรลออน โฟม-เจลล้างหน้า และเจลแต่งผม ภายใต้เครื่องหมายการค้า Eversense และ Tros ต่อมาจากการที่บริษัทฯ ได้พยายามผลิตสินค้าที่เข้าถึงตลาดกลุ่มวัยรุ่น โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่นิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคภายนอกอย่างกว้างขวาง และพบว่ามักคำนึงถึงความสะดวกเป็นสำคัญ จึงมุ่งหวังที่จะสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ ที่นำไปสู่การตอบโจทย์และรองรับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีแนวทางริเริ่มขยายกลุ่มประเภทการผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสามารถใช้สินค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีการผลิตสินค้าประเภทที่ใช้ภายในครัวเรือน คือ น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยารีดเรียบ น้ำยาอัดกลีบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Fineline , ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับเด็ก (D-nee) และน้ำยาถูพื้น - ล้างห้องน้ำ (Tomi) จนถึงปัจจุบัน บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ยังมีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ภายใต้ Product Branding ที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดี คือผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มทางด้านใช้กับครัวเรือน (Household) - Fineline - Smart - D-nee - Tomi ผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มที่ใช้ทางด้านร่างกาย (Toiletries) - Tros - Eversense - Vivite - Benice
Benefits
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี(พักร้อน) 6 - 15 วัน
 • ค่าอาหาร 500 บาท / เดือน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ในราคาพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพิธีการต่างๆ(งานแต่งงาน งานศพ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • มอบทองประจำปี
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลประกอบการประจำปี
 • จัดฝึกอบรมสัมมนาสร้างเสริมทักษะให้กับพนักงาน (ภายนอก-ภายใน)
 • Contacts
  บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
  168 ลำลูกกา คลอง13
  Bueng Kho Hai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150