บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2012 ประกอบกิจการผลิตแผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง(MDF) เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระจายรายได้ให้กับชาวสวนยางให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์มของบริษัท - บ้านพักพนักงาน - กองทุนประกันสังคม - ค่าล่วงเวลาการทำงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
99/9 หมู่ 7
Huai Yang Klaeng Rayong 21110
เว็บไซต์: http://www.skn.co.th