บริษัท เพาเวอร์ออลเทค จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ดำเนินธุรกิจด้านออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทำงาน ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า, รวมถึงการขาย การบริการ และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างไม่หยุดยั้ง เช่น ส่งเข้าฝึกอบรมกับสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงสถานที่ เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ มาทำการวิเคราะห์เพื่อจะได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุดและบรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการ
Benefits
 • - เงินเดือนตามตกลง (หรือตามความสามารถและประสบการณ์)
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - เบี้ยขยัน
 • - โบนัส
 • - ชุดทำงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - เงินสมรส
 • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • - เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
 • - เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม (รวมบิดา, มารดา, คู่สมรสและลูก)
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
69/770 หมู่1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120
Fax: 02-069-4770
Directions
รถโดยสารสาธารณะ หรือโทรสอบถามเส้นทาง , - โทรสอบถาม 0843566300
See Map