บริษัทติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้า ประปา ทั้งภายในและภายนอกติดตั้งเครื่องจักรกล บริการสร้างปั๊มน้ำมันครบวงจร
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ชุดฟอร์มพนักงาน
  • 3.โบนัสตามผลประกอบการ
  • 4.ค่าที่พัก
  • 5.ค่าเดินทาง
Contacts
บริษัท แกรนด์ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 ซ.เสรีไทย 81/2
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230
Directions
  • รถประจำทาง 27 151 60 70 115