บริษัท เชียงใหม่ บอลลูน พาร์ค จำกัด
ประกอบกิจกรรมด้านความบันเทิง และการนันทนาการอื่นๆ
Benefits
  • 1. ค่าตำแหน่ง
  • 2. ค่าเดินทาง
  • 3. ค่าอาหาร
  • 4. ค่าที่พัก
  • 5. ค่าภาษา
  • 6. ประกันสังคม
  • 7. เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เชียงใหม่ บอลลูน พาร์ค จำกัด
405 หมู่ 1
San Sai Noi San Sai Chiang Mai 50210
Directions
  • ทางไปดอยสะเก็ด วงเเหวรอบ 3 ข้างชายทุ้งกุ้งแต้น