เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2552 ผลิตภัณฑ์ พลาสติก ส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
- ค่าเช่าบ้าน/ ค่ากะ/ เบี้ยขยัน/ ประกันสุขภาพกลุ่ม/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร,แต่งงาน,งานบวช เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจมแพค เอเชีย จำกัด
500/48 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140