บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย ให้บริการทางการศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศ ซึ่งได้ทำการแปลและตรวจสอบโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นภาษาไทย จัดตั้งระบบการประเมินความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน และผลักดันให้นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับโรงเรียน ระดับประเทศ และก้าวสุ่เวทีระดับนานาชาติ ปัจจุบันเปิดแฟรนไชส์สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ ( เน้นการแก้โจทย์ปัญหา-Problem Solving ) สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาอิวัง (เน้นการคำนวณ – Computation) และสถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ High Plus English
Benefits
ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต OT และเบี้ยเลี้ยง ชุดฟอร์ม เงินช่วยเหลือ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
3 ซอย 23 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
Nong Bon Prawet Bangkok 10250