บริษัท ฟ้าเพชรภู จำกัด
บริษัทก่อตั้งมา 20 ปี ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้
Benefits
1. ประกันสังคม 2. เบียขยัน 3. โบนัสสิ้นปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟ้าเพชรภู จำกัด
145 หมู่ 9
Khun Khong Hang Dong Chiang Mai 50230
Directions
รถยนต์