บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด มีชื่อย่อว่า “SAMCO” ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเสาเข็มเสริมเหล็กอัดแรงคอนกรีต หน้าตัดรูปตัวไอ และ หน้าตัดสี่เหลี่ยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยเริ่มจากทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท และในปี 2546 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท ในปี 2547 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 220 ล้านบาทตามลำดับ ในปี 2553 SAMCO มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ SAMCO เพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับงานที่มีปริมาณมากขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต SAMCO มีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 11 ต. ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22/100 หมู่ที่ 3 ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ปัจจุบันบริษัทฯ บริหารงานโดย นาย เรืองวุฒิ กิจธารทอง โดยมีพนักงานรวม 400 คน แบ่งเป็นพนักงานฝ่ายผลิตจำนวน 300 คน ฝ่ายสำนักงานและฝ่ายบริหารภาคสนามจำนวน 100 คน เรามีรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตกว่า 60 คัน เพื่อรองรับปริมาณการผลิตเสาเข็ม 20,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีกวามรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจกับบริษัทฯ
Benefits
 • 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 • 2. ค่าเดินทาง ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • 3. เบี้ยเลี้ยงหน้างาน ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • 4. ค่าโทรศัพท์
 • 5. ประกันสังคม
 • 6. ประกันอุบัติเหตุ
 • 7. เงินพิเศษ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • 8. ปรับเงินประจำปี
 • 9. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • 10.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 11.โครงการสวัสดิการเงินกู้ยืม (สำนักงานใหญ่)
 • 12.บ้านพักพนักงาน (โรงงาน)
 • 13.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา,มารดา,สามี,ภรรยา,บุตรเสียชีวิต
 • 14.จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทั้งภายใน ภายนอกองค์กร (สำนักงานใหญ่)
 • 15.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
22/100 หมู่ 3
Bang Talat Pak Kret Nonthaburi 11120
Directions
 • ซอยสามัคคี 29 ตรงข้ามหมู่บ้านสามัคคีเพลส
See Map