ประวัติความเป็นมา
บริษัท ธนกฤตก่อสร้าง (2014) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์ ตลอดจน การตกแต่งต่อเติม โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีผลงานดีเด่น มาเป็นเวลานานประกอบกับได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ จึงสามารถยึด และขยายงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีเจตนาที่จะสร้างผลงานให้ออกมาทันสมัย และตรงกับเจตนารมณ์ของลูกค้า ตลอดจนดูแลในเรื่องราคา และงบประมาณของลูกค้า และคุณภาพที่ดีของงาน รวมถึงการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าประทับใจยิ่งๆ ขึ้น
ภารกิจ Mission
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้สนออกแบบและก่อสร้างด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและนำเสนองานที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างลงตัว ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ตลอดจนให้การบริการทุกขึ้นตอนอย่างเต็มความสามารถ อละสม่ำเสมอ
วิสัยทัศน์
ออกแบบ และก่อสร้าง งานคุณภาพ และสร้างความประทับใจ
ขอบเขตงานของบริษัท
-ออกแบบอาคารที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน
-บริการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติม อาคารที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน
-บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
ผลงานอ้างอิง
2554: โครงการหมู่บ้าน แกรนณ์บางกอกบูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์
2555: โครงการหมู่บ้าน ไลท์บางกอกบูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ - รัตนธิเบศร์
2556: โครงการหมู่บ้าน แกรนณ์บางกอกบูเลอวาร์ด สาทร - ปิ่นเกล้า
2557: โครงการหมู่บ้านเศรษฐสิริ อ่อนนุช - ศรีนครินทร์
2558: โครงการหมู่บ้านเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา : โครงการหมู่บ้านเศรษฐสิริ วงแหวน ลำลูกกา
Benefits
  • ตามตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ธนกฤตก่อสร้าง (2014) จำกัด
หมู่บ้านไอดีไซน์ ลำลูกกา คลอง 3 เลขที่ 23/203 หมู่ที่ 7
Lat Sawai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150