JobThai
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท SBI (SBI Group Companies) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยมาร์เก็ตแชร์ อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น (ปี 2013) เราพร้อมที่จะนำเสนอบริการที่มีมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บริการแก่นักลงทุนทุกท่าน ด้วยปรัชญาและแนวคิดใหม่ๆเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
zero position en
Contacts
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
MRT สถานีเพชรบุรี