ให้บริการด้านการขนส่ง และดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก โดยคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9001:2008 และบริษัทฯ ได้มีรถบริการขนส่งที่ดำเนินงานเองเนื่องจากคำนึงถึงความพร้อมในการให้บริการที่มีต่อลูกค้า โดยฝ่ายปฏิบัติการที่มีความชำนาญด้านงานขนส่ง และมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการทำประโยชน์ต่อสังคม
Benefits
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - งานเลี้ยงปีใหม่
  • - พนักงานท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เซ็มท์ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
125/39-40 ถนนสุขุมวิท
Maptaphut Mueang Rayong Rayong 21150