JobThai
ร้านห้างทองวงเวียนใหญ่ จำหน่ายทองรูปพรรณ และเครื่องประดับทองคำแท้ มากกว่า 30 ปี เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านจิวเวรี่ทองคำแท้ และสร้างแบรนด์ WW Gold Jewelry ให้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
Benefits
1. Commissiom 2. OT 3. โบนัสพิเศษตามผลประกอบการ 5. กองทุนทดแทน 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
zero position en
Contacts
Wongwianyai gold jewelry Co.,Ltd.
44 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
Bang Yi Ruea Thon Buri Bangkok 10600