JobThai
บริษัท วี-ไวส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทฯก่อตั้งเมื่อปี2558 ประกอบธุรกิจในการบริหารอาคารชุดให้แก่นิติบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าเยื่ยมไข้ - ค่าเยี่ยมคลอด - เงินช่วยเหลืองานสมรส - เงินช่วยเหลือมรณะกรรม - ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลการทำงาน
ติดต่อ
บริษัท วี-ไวส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1168 นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม4
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10230
วิธีการเดินทาง
MRT ลุมพินี ทางออก1