JobThai
Redtech System Co., Ltd.
บริษัท เรดเท็ค ซิสเท็ม จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบข้อมูลอัตโนมัติ โดยใช้ PC, PLC, IOT, ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทกำลังขยายกิจการและต้องการรับสมัครผู้ที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับเรา ที่เรดเท็ค ซิสเท็ม เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ หากคุณสนใจเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกันกับเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง สามารถส่งใบสมัครมาหาเรา ตามตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ขณะนี้ได้ เราอยากรู้จักคุณ รูปแบบงานสำหรับทุกตำแหน่ง: - งานประจำ - ประจำสำนักงานใหญ่ (เขตป้อมปราบฯ กทม.) และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:00 น.
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ
zero position en
Contacts
Redtech System Co., Ltd.
171-175 ถนนนครสวรรค์
Wat Sommanat Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100
Directions
รถเมล์ที่ผ่าน 49, 171, 8, 59, 39, 503, 44, 509, 79, 70