JobThai
WiFi Corporation Co., Ltd.
WiFiBank เป็นบริษัทผู้ให้เช่าอุปกรณ์ WiFi พกพา สำหรับใช้ในต่างประเทศ ด้วยความเร็วสูง 4G LTE (Unlimited Data) ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศที่ให้บริการ อาทิ เช่น ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลีใต้,ประเทศจีน และ อีก 50 ประเทศในทวีปยุโรป
zero position en
Contacts
WiFi Corporation Co., Ltd.
478 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 (ซอยโชคชัยจงจำเริญ)
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120