JobThai
บริษัท ดีเคปริ้นติ้ง จำกัด เปิดให้บริการงานด้านสิ่งพิมพ์มากว่า 30 ปี ด้วยประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น การทำงานที่หลากหลายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ ราคา และความรวดเร็วในการผลิต ปัจจุบันบริษัท ดีเคปริ้นติ้ง จำกัด ภายใต้การบริหารของผู้นำรุ่นใหม่ มุ่งเน้นให้บริการงานสิ่งพิมพ์ทุกชนิดอย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด WE MAKE THE BEST โดยมิได้จำกัดอยู่เฉพาะการผลิตสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่เรายังมีทีมสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ที่พร้อมให้บริการในด้านการวางแผนการตลาด การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าสินค้าให้กับลูกค้า นอกจากนี้แล้วปัจจุบันบริษัท ดีเคปริ้นติ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่โรงพิมพ์และโรงผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO และ GMP อีกด้วย
Benefits
- โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน - ประกันสังคม
Contacts
D.K. PRINTING CO.,LTD.
441/56 ถนนเทศบาล ซอยเทศบาล 13
Bang Bo Bang Bo Samut Prakan 10560