JobThai
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานติดตั้งระบบสื่อสาร งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน อุตสาหกรรม ร่วมพัฒนาระบบการประสานงานที่ดี งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบพร้อมติดตั้งตู้สวิตช์บอร์ด MDB งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำทุกขนาด งานจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า งานติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) งานระบบเสียงประกาศ เครื่องเสียงทั้งในและนอกอาคาร
Benefits
 • ปรับค่าแรงขึ้นทุกปี
 • โบนัสประจำปี
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษตามตำแหน่งงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 • กินเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กินเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆไตรมาส
 • จับฉลากของขวัญปีใหม่
 • งานกีฬาสีประจำปี
 • พักร้อน 6 วัน / ปี
 • เบี้ยขยัน 3,000 บาท
 • OT / ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยงรายวัน
 • เบี้ยงเลี้ยงกลางคืน
 • ค่าคอลไฟเบอร์
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • ค่าพวงหรีด
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ
 • กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
 • ของขวัญวันเกิดประจำปี
 • ขนมทานเล่น
 • กาแฟและโอวันติน
 • วันหยุดตามประเพณี
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  17/87 ม.2
  Om Yai Sam Phran Nakhon Pathom 73160