บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
งานติดตั้งระบบสื่อสาร
งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน อุตสาหกรรม
ร่วมพัฒนาระบบการประสานงานที่ดี
งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
งานออกแบบพร้อมติดตั้งตู้สวิตช์บอร์ด MDB
งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำทุกขนาด
งานจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า
งานติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System)
งานระบบเสียงประกาศ เครื่องเสียงทั้งในและนอกอาคาร
สวัสดิการ
 • ปรับค่าแรงขึ้นทุกปี
 • โบนัสประจำปี
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษตามตำแหน่งงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 • กินเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กินเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆไตรมาส
 • จับฉลากของขวัญปีใหม่
 • งานกีฬาสีประจำปี
 • พักร้อน 6 วัน / ปี
 • เบี้ยขยัน 3,000 บาท
 • OT / ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยงรายวัน
 • เบี้ยงเลี้ยงกลางคืน
 • ค่าคอลไฟเบอร์
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • ค่าพวงหรีด
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ
 • กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
 • ของขวัญวันเกิดประจำปี
 • ขนมทานเล่น
 • กาแฟและโอวันติน
 • วันหยุดตามประเพณี
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ติดต่อ
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
17/87 ม.2
Aom Yai Sam Phran Nakhon Pathom 73160