บริษัท แอล เอส อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
LSR corporation เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยจะเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนต์ "The Ratcha" เรามีประสบการณ์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความเป็นอยู่ทีดีขึ้นให้กับกลุ่มลูกค้าและช่วยสังคมพัฒนาความเจริญไปในทิศทางที่ดี
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนััสตามผลประกอบการ
  • - วันหยุดประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอล เอส อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
88 หมู่ 19
Salathammasop Thawi Watthana Bangkok 10170
Website: www.ratcha.com
See Map