ทำโฮลเซล เกาหลีญี่ปุ่น อินโดไชน่า
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยเลี้ยงออกทัวร์
  • - ค่าส่งกรุ๊ป
  • - คอมมิชชั่น
  • - โบนัส
Contacts
บริษัท ทัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ จำกัด
22/21 หมู่ที่ 6 ซอยแก้วประไพ ถนนเสมาฟ้าคราม
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Directions
  • รถตู้ลงแยกธูปเตมี แล้วต่อ มอไซด์รับจ้าง หรือรถบัส เสมาฟ้าคราม
See Map