บริษัท ไทยจิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
บริษัทผลิตอัญมณีเครื่องประดับ
Benefits
ที่พักฟรี อาหารฟรี เงินกู้ยืมฟรีดอกเบี้ย ประกันสังคม โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยจิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
620/74-75 ซอยสาธุประดิษฐ์44 ถนนสาธุประดิษฐ์
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120