บริษัท เอ็ม แอนด์ อี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี (ประเทศไทย) จำกัด เป็น สำนักงานบัญชีที่กำลังขยายกิจการ ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี และปัจจุบันต้องการบุคลากรที่มีความรับผิดชอบสูงมาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายกิจการต่อไป
Benefits
1. เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น 2. วันหยุดตามธนาคาร 3. ประกันสังคม 4. พักร้อน 10 วันต่อปี 5. โบนัส ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการและประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี (ประเทศไทย) จำกัด
22 อาคารเค สุขุมวิท 35
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok 10110