JobThai
บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2538 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิต นำเข้า และจำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มเคมี โบลเวอร์และอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส (ไทยแลนด์) นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ "ส่งมอบสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
Benefits
- ชุดฟอร์ม - ประกันชีวิต - ทำงานสัปดาห์ละ 5-6 วัน (ทำ 2 เสาร์ต่อเดือน) - ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : เงินเดือนตามตำแหน่ง/เบี้ยขยัน 1,000 บาทต่อเดือนและ 5,000 บาทต่อปี/ประกันสังคม/ประกัน AIA ส่วนของอุบัติเหตุ สุขภาพและสะสมทรัพย์/โบนัสสิ้นปี/ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง/กิจกรรมท่องเที่ยว 2 ปีต่อครั้ง
Contacts
บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
168/22 ม.3
Suan Luang Krathum Baen Samut Sakhon 74110