JobThai
บริษัทได้เปิดดำเนินมาเป็นเวลา 10ปี ทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ รวมทั้งทำป้ายโฆษณา
สวัสดิการ
- มีประกันสังคม - มีโบนัส สำหรับพนักงานที่ทำงานได้ตามที่ตกลง
zero position en
ติดต่อ
บริษัท 19เพลท พริ้นติ้งเวิลด์ จำกัด
63/19 ตรอกวัดราชสิทธาราม
Wat Tha Phra Bangkok Yai Bangkok 10600
เว็บไซต์: www.19plateprinting.com
วิธีการเดินทาง
เข้าได้ทั้งซอยอิสรภาพ21 และ ซ.เพชรเกษม 4 อยู่ตรงข้ามประตูใหญ่ ของวัดสังกระจาย