บริษัท ทันโลก จำกัด คือ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเครื่องดื่ม และ เบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ C.O.D.E Cafe'
และต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์จำนวนมาก
หากคุณพร้อมเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา และประสบความสำเร็จ เชิญร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเรา
สาขาของ C.O.D.E Cafe'
1. สาขาเดอะแจสรามอินทรา ชั้น 1 ถนนลาดปลาเค้า
2. สาขา Terminal 21 ชั้น 4
3. สาขา Central World ชั้น 3 ตรงลานกิจกรรม
4. สาขา Central Rama 9 ชั้น 6 ตรงข้ามร้านฟูจิ
5. สาขา Central Rama 3 ชั้น 1 ตรงลานกิจกรรม
Benefits
 • - ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • - วันหยุดประเพณี / วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ลากิจ
 • - ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดฟอร์ม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สวัดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • - เงินช่วยเหลือเมื่อเกษียณอายุ
 • - ที่พัก(บางตำแหน่ง)
 • - เงินช่วยเหลือทำศพพนักงานบริษัทฯ
 • - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบธรรมของพนักงาน
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ค่าพาหนะ
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าวิชาชีพ (ด้านภาษา)
 • - เครื่องดื่มฟรีประจำสาขา
 • - ส่วนลดพนักงาน 30% เมื่อซื้อสินค้าของบริษัทฯ
 • - เงินโบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
Contacts
บริษัท ทันโลก จำกัด
สำนักงานใหญ่ 301/170 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10240