เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 เดิมเป็นบริษัทรับเหมา สร้างเครื่องจักร สร้างโรงไฟฟ้า และรับเหมาทั่วไป ปัจจุบันดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าและเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Benefits
-ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ -เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ -วันหยุดประจำปี 15 วัน/ปี -ปรับเงินประจำปี -ชุดยุนิฟอร์ม และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
Contacts
บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
109 หมู่ที่ 10
Lam Phaya Bang Len Nakhon Pathom 73130
See Map