JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์นำชัยพาณิชย์
ธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายคอนกรีตบล็อคเปิดดำเนินการมากว่า 7 ปี โดยจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น มีร้านค้าเป็นตัวแทนจำหน่ายคลอบคลุมจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง
Benefits
1.มีประกันสังคม 2.มีเงินโบนัสเมื่อทำยอดขายสูงกว่าเป้าการขาย 3.มีเงินโบนัสรายไตรมาส เมื่อทำยอดขายเข้าเป้าการขาย 4.มีวันลา วันหยุด 5.มีค่าโทรศัพท์ 6.มีค่าน้ำมัน 7.มีค่าเสื่อมรถยนต์
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์นำชัยพาณิชย์
94/1 หมู่ที 4
Khao Khao Huai Yot Trang 92130
Directions
จากที่ทำการเทศบาลตำบลห้วยยอด เดินทางไปอำเภอรัษฏา ผ่านโรงพยาบาลห้วยยอดไป 3 ก.ม บริษัทตั้งอยู่ซ้ายมือ