บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
เราดำเนินกิจการเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า รวมทั้งการดูแลคลังสินค้า การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งสินค้า (Logistic Company) บริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่น มีสาขาในประเทศไทย 6 สาขา
ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (หยุดบางเสาร์ตามปฎิทินบริษัท เฉลี่ยเสาร์เว้นเสาร์)
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - เบี้ยขยัน
 • - รถรับส่ง 8 สาย
 • 1. สายบางนา
 • 2. สายเคหะบางพลี
 • 3. สายฉะเชิงเทรา
 • 4. สายบางโฉลง
 • 5. สายบางบ่อ
 • 6. สายบางเสาธง
 • 7. สายชลบุรี
 • 8. สายบางวัว
 • - ชุดยูนิฟอร์มฟรี
 • - กองทุนฌาปนกิจ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต
 • - เงินช่วยในกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • - โบนัสประจำปี
 • - รางวัลพนักงานดีเด่น
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ปรับเงินประจำปี ตามผลประกอบการ
 • - กิจกรรมกีฬาภายใน
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - การอบรมสัมนา
Contacts
บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
99 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao 24180
Website: www.nkt.co.th
See Map