เราดำเนินกิจการเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า รวมทั้งการดูแลคลังสินค้า การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งสินค้า (Logistic Company) บริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่น มีสาขาในประเทศไทย 6 สาขา ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (หยุดบางเสาร์ตามปฎิทินบริษัท เฉลี่ยเสาร์เว้นเสาร์)
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - รถรับส่ง 8 สาย 1. สายบางนา 2. สายเคหะบางพลี 3. สายฉะเชิงเทรา 4. สายบางโฉลง 5. สายบางบ่อ 6. สายบางเสาธง 7. สายชลบุรี 8. สายบางวัว - ชุดยูนิฟอร์มฟรี - กองทุนฌาปนกิจ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต - เงินช่วยในกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต - โบนัสประจำปี - รางวัลพนักงานดีเด่น - งานเลี้ยงประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ปรับเงินประจำปี ตามผลประกอบการ - กิจกรรมกีฬาภายใน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - การอบรมสัมนา
Contacts
บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
99 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao 24180
Website: www.nkt.co.th
See Map