บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจจัดทำ Automation System and Machine Vision System จำหน่ายสินค้าและบริการ มานานกว่า 15 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครื่องจักรในโรงงาน อาทิเช่นIndustrial Computer, Automation Parts, Vision Parts ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน
Benefits
  • - โบนัสประจำปี และปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • - ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - เบี้ยเลี้ยง / ที่พัก / ในกรณีไปทำงานต่างจังหวัด
  • - เงินช่วยเหลือการสมรส / คลอดบุตร / งานบวช / งานศพครอบครัวพนักงาน
  • - การฝึกอบรม / สัมมนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี
  • - กิจกรรมสวัสดิการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมสวัสดิการจัดขึ้น
  • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  • (ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ 8:30 -18:00 )
1 Position
1.
Oct 17, 2019
Sales Engineer
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท 18,000 up + Commission
Contacts
7/287 ม.6
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120
Fax: 02-574-6420
See Map