JobThai
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา THAI ADVERTISING BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATION (TABDA) เป็นองค์กรศูนย์กลางที่รวบรวมบริษัทชั้นนำด้านสื่อโฆษณากลางแจ้งและสื่อนอกบ้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณา หรือ สื่อนอกบ้าน ตลอดจนรวบรวมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณา เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเป็นองค์กรกลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตงานโฆษณามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการการผลิตสื่อโฆษณา และ สื่อนอกบ้าน ด้วยอัตราการเจริญเติบโตและผลงานที่สร้างความโดดเด่นให้กับองค์กรสมาคมฯ ตลอดจนสมาชิกสมาคมฯ
Benefits
- ประกันสังคม
zero position en
Contacts
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
Thalat Bang Khen Lak Si Bangkok 10210
Website: www.tabda.org