JobThai
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร
Benefits
- ประกันสังคม - เครื่องแบบพนักงาน - ค่าตำแหน่ง - ค่าพาหนะ -ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน -ค่าครองชีพ -ค่าอายุงาน -ค่าสายอาชีพ ( การจ่ายขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง หน้าที่งานที่รับผิดชอบ ) - โบนัสประจำปี
Contacts
บริษัท อิมเมจ คอนสตรัคชั่น จำกัด
79 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ
Muen Wai Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima 30000
Directions
รถสองแถวสาย 7 ลงตรงเซเว่นสวนมะพร้าว