บริษัท ครีเอชั่น บีจูส์ จำกัด
บริษัทเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภท เครื่องประดับเงิน ที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางการตลาด ต้องการ ผู้ร่วมงานเพิ่ม
Benefits
1. ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน 2. ปรับเงินเดือนตามผลงานประจำปี 3. มีเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปต่างประเทศ 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 6. สวัสดิการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 7. ของขวัญเยี่ยมไข้ 8. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (บิดา/มารดา /บุตร/สามี/ภรรยา) 9. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ครีเอชั่น บีจูส์ จำกัด
185,187 ซอยเจริญนคร 10 ถนนเจริญนคร
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
See Map