บริษัท ครีเอชั่น บีจูส์ จำกัด
บริษัทเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภท เครื่องประดับเงิน ที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางการตลาด ต้องการ ผู้ร่วมงานเพิ่ม
สวัสดิการ
  • 1. ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • 2. ปรับเงินเดือนตามผลงานประจำปี
  • 3. มีเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปต่างประเทศ
  • 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน
  • 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • 6. สวัสดิการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
  • 7. ของขวัญเยี่ยมไข้
  • 8. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (บิดา/มารดา /บุตร/สามี/ภรรยา)
  • 9. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ครีเอชั่น บีจูส์ จำกัด
185,187 ซอยเจริญนคร 10 ถนนเจริญนคร
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
เว็บไซต์: www.creationbijoux.com
ใช้งานแผนที่