แอ๊บโซลูท กําเนิดขึ้นในปี2547 ยืนอยู่บนความเชื่อที่ว่า Cloud จะเป็นเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ SMEs สามารถมีระบบบริหารจัดการธุรกิจ (ERP) ที่ดีได้จึงเป็นจุดกำเนิดของระบบ ABSOLUTE SOLUTIONS ( |SOLn| ) ที่ถือเป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์บน Cloud รายแรกของไทย
ABSOLUTE ได้รับการรับรองจาก SOFTWARE PARK (THAILAND) ว่าเป็น ERP on Cloud รายแรกของไทย ผ่านการประกวดจากโครงการ "True Cloud Winner Project" ซึ่งถือเป็นโครงการประกวด Cloud Software ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยได้รับ รางวัลชนะเลิศ!
สวัสดิการ
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.ประกันกลุ่ม
 • 3.ประกันสุขภาพ
 • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5.ค่าเดินทาง
 • 6.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 7.สัมนาประจำปี
 • 8.โบนัสประจำปี
 • 9.คอมมิชชั่น
 • 10.ค่าโทรศัพท์
ติดต่อ
บริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
22 ซอยเพชรเกษม 47/2
Bangkhae Bang Khae Bangkok 10160
เว็บไซต์: www.absolute.co.th
วิธีการเดินทาง
 • ซอยทางเข้าบริษัทฯ จะอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางแคหน้าปากซอยจะเป็นคลีนิคทำฟัน เข้ามาแล้วตึกบริษัทจะตกแต่งด้วยไม้ไผ่รอบๆ ตึก บริษัทฯ จะอยู่ชั้น 1
ใช้งานแผนที่