JobThai
บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
“พิสิษฐ์กรุ๊ป” เป็นกลุ่มบริษัท ที่ประกอบด้วยบริษัทในเครือ คือ -บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด -บริษัท ยูโรเซีย เคมีคัลส์ จำกัด -บริษัท ทีเอฟเอฟ เซอเฟ็ส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด -บริษัท โคทเท็ค จำกัด -บริษัท กรุ๊ปเทค จำกัด - บริษัท พิสิฐไชย เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งและดำเนินกิจการในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีผ่านกลไกสินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิสิษฐ์กรุ๊ปมีธุรกิจในเครือครอบคลุมหลายกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจหลักคือธุรกิจด้านสีย้อมผ้า สีพิมพ์ผ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องมือทดสอบ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังดำเนินธุรกิจด้านเคมีชุบโลหะสำหรับอุตสาหกรรมชุบโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตที่สูงขึ้นตามลำดับ บริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยของประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้น บริษัท ฯ มีนโยบายพยายามทุกวิถีทางที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า บุคลากร เทคนิคการผลิต การแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ การบริหารและการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่บุคลากรในองค์กร โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาเป็นแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2543   ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านและอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินงาน บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะมาร่วมงาน บริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพยากรมมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า บริษัท จึงมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อให้กระบวนการทำงานของพนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
Benefits
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ชุดฟอร์ม - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
zero position en
Contacts
บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
9/9 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer