บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขัด ฟอก ย้อม ตกแต่งหนังสำเร็จรูป
Benefits
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-15%
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - กิจกรรมปีใหม่
 • - เงินอุดหนุน (ตามผลประกอบการ)
 • - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม/ไฟใหม้
 • - ของขวัญเยี่ยมคลอดบุตร
 • - ของรางวัลพนักงานดีเด่น และครบ 10 ปี
 • - เงินรางวัลพิเศษ
 • - ค่าอาหาร, ค่ากะ, เบี้ยขยัน
Contacts
บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด
89 หมู่ 11
Bang Nom Kho Sena Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110
Website: www.sadesa.com