บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (Forth Smart Service Public Company Limited) เป็นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเติมเงินออนไลน์ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงิน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "บุญเติม" ด้วยเทคโนโลยีและบริการของบริษัทสามารถให้บริการได้ทุกที่และทุกเวลา จากจำนวนสาขาที่มีมากกว่า 62,000 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้งสามารถรับได้ทั้งเหรียญ และธนบัตร ส่งผลให้ "บุญเติม ตู้เติมเงินออนไลน์" ยังครองความเป็นผู้นำการให้บริการชำระ ซื้อขายบริการออนไลน์ต่างๆ และสามารถแจ้งปัญหาการใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงาน และเติบโตไปด้วยกัน
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดเครื่องแบบพนักงาน - เงินช่วยเหลือครอบครัวเสียชีวิต - พนักงานทำงานครบ 10 ปี - พนักงานดีเด่น - ปรับเงินประจำปี - โบนัสประจำปี - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
226/12,13,16 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
เว็บไซต์: https://www.boonterm.com