JobThai
บริษัท พานา-ทากูชิ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงทุนระหว่างชาวญี่ปุ่นกับคนไทยดำเนินธุรกิจประเภทงานหล่อเหล็ก Casting เช่น ปั้มน้ำ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เป็นต้น
Benefits
ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร OT. ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต สวัสดิการเงินแต่งงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าครองชีพ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัส ตามผลประกอบการ
Contacts
บริษัท พานา-ทากูชิ (ประเทศไทย) จำกัด
888 หมู่ที่ 5
Ban Rakat Bang Bo Samut Prakan 10560
Directions
ทำงานวันทร์ ถึง วันเสาร์